Bryom AB stöttar verksamheter att höja kvalitet och kompetens inom demensområdet. 

Exempel på aktiviteter är:

  • Utbildning för omsorgspersonal, alltifrån  baskunskap till spetskunskap.
  • Implementering av arbetssätt och  metoder.
  • Inspirationsföreläsningar, "kick off" dagar,  planeringsdagar och handledning.

Utbildningar kan skräddarsys och anpassas till personal som arbetar på särskilda boenden, inom hemtjänst, på växelvårds/korttidsboende och dagverksamhet etc.

Konsultation kring den fysiska miljön (ute och inne) på demensboenden.

Rådgivning vid uppstart av nätverk.

Handledning och coachning till äldreomsorgspersonal, chefer och team. 

Handledning för personalgrupper kring  BPSD ( beteendemässiga och psykiska symtom vid demens).  
Bertha Ragnarsdóttir
Bertha Ragnarsdóttir

Kontakta Bertha Ragnarsdottir för bokning.

bertha@bryom.se

telefon: 076-1876969