Referenser

Bertha har haft kurser, föreläsningar och handledning i närmare 100 kommuner i Sverige. Flera av uppdragen har varit långvariga och kundreferenser kan lämnas på begäran. Här är några röster från deltagare på föreläsningar/utbildningar/ uppdrag:

"Jag kan varmt rekommendera Bertha Ragnarsdóttir som utbildare/föreläsare. Hon utbildade och handledde hela min personal i demenskunskap. Hon lyckades engagera och inspirera personalen och har verkligen satt spår på Birkagården. Bertha gav oss verktyg och metoder för att arbeta på ett bra och genomtänkt sätt. Vårt nuvarande arbetssätt formades under hennes ledning. I dag flera år efter utbildingen fortsätter personalen arbetetet med att driva en bra demensvård och omsorg framåt.

Lars Eklund verksamhetschef, Birkagården demensscenter Söderköping.  

 

"Bertha har varit ledare och utibildare i nätverket som jag har haft förmånen att delta i. Genom hennes insatser känner jag att jag kan mycket. För mig har det varit en kick. Jag har blivit tryggare i min yrkesroll. Jag har omvärderat en del arbetssätt jag hade innan. Jag tänker också annorlunda och mera bakgundstänkande om personer jag jobbar med. Jag försöker uppmärksamma de boendes känslor mer. Jag känner också att jag har mera tyngd i mina åsikter och modigare när det gäller att ställa krav. Jag har även insett att min arbetssituation är bra jämfört med en del andras. Slutligen har mitt självförtorande ökat något så otroligt."

Undersköterska i demensnätverket i Östergötland.

Bertha har utbildat en grupp med specialintresse för vård av personer med demensproblematik. De 23 personer som genomgått utbildningen kallar sig för Berthas anhängare. Utbildningen  har bl a omfattat reminiscens metoden och  levnadsberättelsen, bemötande, anhörigstöd och mycket mer. Bertha har även haft inspirationsföreläsningar för all personal inom äldreomsorgen i Åmål samt anhöriga till personer med demenssjukdom.
I Åmåls kommun är målet att så många personer som möjligt som får insatser inom äldreomsorgen ska ha en ifylld levnadsberättelse.

Maria Svahn Demenssjuksköterska/Silviasjuksköterska Åmål kommun.  

"Bertha har arbetat i Linköpings kommunala äldreomsorg i många år, både som kurator, coach, ledare för Kompetensstegen och projektledare för olika demensprojekt. Hon har handlett och utbildat omsorgspersonal, sjuksköterskor och verksamhetschefer, samt hållit i anhöriggrupper. Hon har en enastående förmåga att engagera och beröra och nå ut till sina åhörare. Hon är en mycket uppskattad föredragshållare."

Anita Silfver, tidigare chef Vård och Omsorg i Linköpings kommun och tidigare Kommunchef i Kinda kommun.

"Bertha har lyckas skapa högst levnade berättleser om Gretas liv och hon visar hur man kan uppfatta konatkpersonens arbete som en möjlighet att lära känna en annan människa och det liv han eller hon levt."

Peter Westlund

"Jag har varit handledare i omgångar för Bertha Ragnarsdottir och jag är mycket positiv til att hon utbildar i jagstödjande förhållningssätt efter min och Birgittas bok 'Samvaro med dementa'. Hon har mitt fulla förtroende och jag kan även varmt rekommendera hennes böcker."
Jane Cars psykolog och författare

"Berthas föeläsning var annorlunda och gav många tankvärda funderingar".

"Förberedd föreläsare som gjort förläsningen rolig, lättförstålig och innehållsrik".

"Mycket givnade föreläsning, innehåll, presentation, viktigt, flexibelt, toppen!"

"Bertha Ragnarsdottir var höjdpukten på konferensen, jordnära, trevlig och helt underbar."


Några röster från deltagare på Berthas föreläsning på Svenska demensdagarna.

" Jag fick tips och idéer om hur man gör en utmärkt levnadsberättelse"

"Väldigt bra föreläsning, man var intresserad hela tiden (en hel dag lyckades Bertha hålla intresset på högsta nivå)

"Bra förläsning med bra exemple som gett mig en tankeställare om hur jag kan motiver anhöriga och medarbetare att använda lenvandsberättelsen"

Utbildningsdag för chefer och ledare inom Aleris, Stockholm.

" Mycket bra för mitt uppdrag att få få information om hur man ska bemöta de dementa. Otroligt  intressant information om språkbortfall, färg och mycket mer. Föreläsaren bjöd på sig själv och presenterade sitt budskap på ett personligt sätt".

"Inlevelsfulla och bra exempel som manar till efertanke.  Det har öppnas en ny värld för mig i dag".

"Jag arbetar inom näringslivet och är också god man för en demenssjuk kvinna. Efter att ha fått denna utbildning i dag , har jag fått mycket värdefull kunskap. Den bästa föreläsning jag har varit på".

" Viktig föreläsning som alla politiker och övriga som arbetar övergripande med demensomsorg borde få ta del av".

Några av deltagarna på en dags föreläsning för Överförmyndarna/överförmyndarnämnden i Simrishamn, Tomelilla och Ystad-Sjöbo