Publikationer

Här är ditt liv, Greta Pettersson
Levnadsberättelsen och levnadsväskan som metod i omsorgen av människor som har svårt att minnas sitt liv och föra sin talan. Här får du lära känna Greta Pettersson och ta del av hennes livsresa, Gretas levnadsberättelse växer fram i samarbete mellan henne själv, hennes anhöriga och personal. Gretas dotter har också packat en levnadsväska som är till stor hjälp för omsorgspersonalen. När det passar kan de ta fram ett föremål från Gretas liv och samtala kring det. Personal och anhöriga får tips om hur de ska skriva en levnadsberättelse och varför,
Utgiven av Gothia förlag. 
Endast fåtal exemplar kvar. Kan beställas hos Bryom AB

Intervju i tidningen Demensforum 

Artiklar i Tidningen Äldreomsorg

Kontaktperson=relationsbyggare. Art.nr:3171, 2007.  "Levnadsberättelsen som verktyg". s. 13-22.

Äldreomsorg 5/2008. "Jag ska jävlar inte sitta här och göra några fågelholkar, inte!" s. 4-8.

Möten och bemötande. 1/2010. Årgång 27.  "Det är en konst att bemöta personer med demenssjukdom på rätt sätt". s. 22-28.

Demens 2/2011 årgang 28."Vi tar nätverket på fötterna innan vi går ut". s. 6-13 .

Alkohol och äldeomsorg, 6/2012 Årgång 29. "Här har du inköpslistan och pengarna- Glöm inte att köpa två boxar rött och tolv öl". s. 32-37.

Reminiscens och andra minnesväckare 5/2013. Årgång 30. "Wow, vilken pärla. "En Cheva från 1955. En riktig amerikanare med V8. Det ska du veta att i en sån har jag haft mycket roligt". s. 16-19.

Handledarskap till tidningen Äldreomsorg 5/2013. Årgång 18- "Reminiscens väcker minnen". s. 4-14.

Varför blev inte Börje Berg bättre ? 5/2014.  Att jobba med BPSD kräver både uthållighet och tålamod. Här visar Bertha Ragnardottir med ett exempel på individnivå hur det kan gå till när personalen stöter på problem i processen, men sedan hittar ett sätt att ta sig vidare.

100-åringen som fick plats på äldreboende. 2/2014. Årgång 31. s.12-17.

I huvudet på en 100-åring. "Jag kan nu tycka att det är för mycket grönsaker ibland".  3/2014. Årgång 31. s. 38-41.

I huvudet på en 100 åring. Melkers sista resa. 4/2014 Årgång 31. s. 34-39.

Dagverksamhet för demenssjuka personer ur deltagarnas perspektiv. Sexton människor med demensdiagnos återger oss sina tankar och funderingar.
D-uppsats i Social omsorg  Hälsouniversitetet Linköpings Universitet . Hösttermin 2001

Vad händer efter demensutredningen? En intervjustudie om hur anhöriga upplever sin situation efter en demensutredning.
C-uppsats i Social omsorg. Linköpings Universitet. Institutionen för tillämpad lärarkunskap/
Hälsouniversitetet/Institution för Tema.

Här är ditt liv, Greta Pettersson, Studiebok
Studieboken har skrivits som en separat bok till huvudboken. Den innehåller olika fallbeskrivningar byggda på Gretas liv. Tanken är att läsarna ska kunna använda fallbeskrivningarna som diskussionsunderlag. Där har jag sammanställt aktuell vetenskap och forskning kring fallbeskrivningarna med tips och råd om hur just Greta kan tänkas få hjälp i de aktuella situationerna. Förhoppningsvis kan läsarna överföra råden som presenteras till de omsorgstagare de kommer i kontakt med. Referenser och lästips finns i separat kapitel i denna bok och sist finns två formulär som bilagor.

Utgiven av Gothia fortbildning. Endast fåtal exemplar kvar. Kan beställas hos Bryom AB

Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland.  Rapport. 2005. Äldrecentrum Östergötland.
Min förhoppning är att rapporten ska stimulera till bildandet av nya nätverk inom demensvård och omsorg och att den ska ge läsarna tips och idéer om hur detta kan ske.  

Under åren 2008-2012 har ett projekt pågått inom Linköpings kommun, där syftet är att stimulera till utveckling av demensarbetslag (DAL) i hemtjänst hos kommunens äldreomsorgsutförare. I december 2012 beslutade kommunen i Linköping att projektet ska bli permanent och ingå i befintlig verksamhet med samma förutsättningar som under projekttiden. Syftet med demensarbetslagen är att ge personer med demenssjukdom bättre omvårdnad, större trygghet och därmed ökade förutsättningar att bo kvar i det egna hemmet.
Sju arbetslag har startas inom Linköpings kommun där olika utförare inom äldreomsorgen samverkar (Aleris, Attendo Care, Humana  och Leanlink Äldreomsorg).